A A A
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.03.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana nazwy szkoły

Rejestry, ewidencja, archiwa

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju prowadzone są rejestry, ewidencja, archiwa:

 księga uczniów,
 ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 ewidencja akt osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 ewidencja czasu pracy,
 dziennik korespondencyjny,
 jednolity rzeczowy wykaz akt,
 książka kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
 księga zarządzeń dyrektora,
 ewidencja delegacji służbowych,
 rejestr wydanych zaświadczeń,
 rejestr zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli.Opublikował: Alicja Czajka
Publikacja dnia: 29.03.2012
Podpisał: Janina Złotnicka
Dokument z dnia: 29.03.2012
Dokument oglądany razy: 1 646