A A A
BIP

Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie najem halisportowej, salki gimnastycznej, siłowni

16.05.2014

OGŁOSZENIE

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju

z dnia 15 maja 2014 r.

w sprawie możliwości wynajmu hali sportowej, salki gimnastycznej i siłowni
dla celów rekreacyjno-sportowych.


Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) oraz Decyzji Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o ustanowieniu trwałego zarządu z dnia 22.08.2013r. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju ogłasza możliwość wynajmu hali sportowej, salki gimnastycznej, siłowni dla celów rekreacyjno-sportowych.

Oznaczenie nieruchomości

Pomieszczenia hali sportowej, salki gimnastycznej i siłowni o łącznej powierzchni użytkowej 762m2, zlokalizowane w budynku ZSP, ul. Nadbrzeżna 3 , Krynica-Zdrój, usytuowane na działkach ewidencyjnych nr 1104,1106,1108,1109 i 1112 w obrębie Krynica-Wieś, objętych księgą wieczystą KW Nr NS1M/00016520/4, stanowiące własność Powiatu Nowosądeckiego, a pozostające w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Pomieszczenie przeznaczone jest dla celów rekreacyjno–sportowych, z możliwością wynajmu
w określonych godzinach.
Bliższych informacji, dotyczących wynajmu godzin wynajmu udziela specjalista ds. księgowości – Renata Szelągowska, tel. 18 471 21 79, rszelagowska@krynica.szkola.pl

Okres umowny

Okres umowy uzależniony jest od strony zainteresowanej najmem, nie dłużej niż na 3 lata.

Wysokość opłat za wynajem za jedną godzinę

- 60,00 zł – hala sportowa z możliwością skorzystania z szatni, grupa do 25 os.
- 30,00 zł – salka gimnastyczna z możliwością skorzystania z szatni,
- 30,00 zł – siłownia z możliwością skorzystania z szatni,

Grupy powyżej 25 os. – cena wg negocjacji.

Ogłoszenie wywieszono zostało na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju, oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju na okres 21 dni, ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu opublikowana zostanie w prasie lokalnej a także zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły: www.krynica.szkola.pl

                                                                                DYREKTOR

                                                                                Janina ZłotnickaOpublikował: Tomasz Szczepanik
Publikacja dnia: 19.02.2013
Podpisał: Tomasz Szczepanik
Dokument z dnia: 22.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 201