A A A
BIP

Rejestry, ewidencja, archiwa

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju prowadzone są rejestry, ewidencja, archiwa:

 księga uczniów,
 ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 ewidencja akt osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
 ewidencja czasu pracy,
 dziennik korespondencyjny,
 jednolity rzeczowy wykaz akt,
 książka kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
 księga zarządzeń dyrektora,
 ewidencja delegacji służbowych,
 rejestr wydanych zaświadczeń,
 rejestr zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli.Opublikował: Tomasz Wasik
Publikacja dnia: 13.01.2020
Podpisał: Janina Złotnicka
Dokument z dnia: 29.03.2012
Dokument oglądany razy: 1 772