A A A
BIP

Zasady funkcjonowania

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju jest publiczną jednostką budżetową wchodzącą w skład administracji samorządowej, dla której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.
Nadzór pedagogiczny pełni Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura  w Nowym Sączu.

 

 

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II wchodzą:


- liceum ogólnokształcące,


- technika:
- budowlane,
- ekonomiczne,
- żywienia i usług gastronomicznych,
- organizacji reklamy
- hotelarskie,
- informatyczne,


- zasadnicza szkoła zawodowa:
- wielozawodowa

 

 

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym.
Lekcja trwa 45 minut, przerwy po 5 minut z wyjątkiem przerw: po 2, 4, 5 lekcji po 10 minut, po 3 lekcji 15 minut.Opublikował: Tomasz Wasik
Publikacja dnia: 13.01.2020
Podpisał: Janina Złotnicka
Dokument z dnia: 29.03.2012
Dokument oglądany razy: 2 612